برگزاري جشنواره ها

برپایی جشنواره های فرهنگی هنری و مسابقات علمی درسطح شهرستان و استان نیز بخشی از برنامه های این مجموعه است که  این مرکز با استفاده سالن های مناسب  و مجریان توانمند توانسته است با برگزاری  مراسم های افتتاحیه و اختتامیه و جشنواره های مختلف زبان زد استان گردد.