برگزاري جوانه ها

برنامه ی جوانه ها یکی از برنامه های اصلی کانون امام خمینی (ره) اردکان می باشد.
برنامه ی جوانه ها ویژه دانش آموزان دوره ابتدایی بوده  و این مرکز با در اختیار داشتن مربیان مجرب و با تجربه جهت برگزار ی برنامه ی جوانه ها ، در ساعاتی که دانش آموزان در این مرکز حضور دارند ساعات شاد و مفرحی در قالب جنگ شادی  همراه با کلاس های مهارتی نظیر سفال گری و کاغذ تا برای آنها  فراهم  می نماید.

برای آشنایی بیشتر با این برنامه می توانید در قسمت گالری ، تصاویر مربوط به جوانه ها را مشاهد نمائید.