برگزاري همايشها

کانون امام خمینی (ره) اردکان با توجه به موقعیت جغرافیایی و دارا بودن فضای مناسب همواره مورد توجه مسئولین قرار گرفته  و پذیرای همایش ها و برنامه های مختلف استانی و شهرستانی بوده است از جمله ی این برنامه ها می توان به  جشنواره ی فرهنگی هنری اردیبهشت ماه سال  1392 و 1393 ، برنامه ی پیرغلامان امام حسین (ع) ، عصاء سفید و ... اشاره کرد.